ಶಿವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಶೈವ ತತ್ವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಯಸುವವರು ಲಿಂಗಪೂಜೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ, ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಆಚರಣಾ ಪದ್ದತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೋಧೀಸುವವರು ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ಸಾರವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈವ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಣವ…

Continue Readingಶಿವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇವೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಇವೆ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಿಗೆ…

Continue Readingಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಎನಿಸುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ಮುನ್ನೆಡೆಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ. ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರುವವನು ಮೊದಲು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಹನೆ,…

Continue Readingಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಎನಿಸುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಸಂಸಾರದ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಸಾರ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರೀತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಲು ತಾನು ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಸಂಸಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳ…

Continue Readingಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತರು…

Continue Readingಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಕಾಲದ ಪರಿಮಿತಿಯಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಕಾಲದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣನ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ…

Continue Readingತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಹಾ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಧೂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಅವಧೂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತರು…

Continue Readingಅವಧೂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ | ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ದೇವತಾರಾಧನೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತರು…

Continue Readingಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ದೇವತಾರಾಧನೆ | ಅವಧೂತ ಅವಲೋಕನ

“ಏಕಂ-ದ್ವಿ-ತ್ರಿಣಿ” – ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದೋಣ

https://youtu.be/XuFhCCgVaN4 ಅವಧೂತ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21-06-2021ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳೆಂದೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ,ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು…

Continue Reading“ಏಕಂ-ದ್ವಿ-ತ್ರಿಣಿ” – ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದೋಣ

ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಆಶಾಕಿರಣ

ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಆಶಾಕಿರಣ https://youtu.be/kd2BVCmy0xM ಕೊರೋನದ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ ನಲುಗಿಯೋಗಿದೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಯದ ವಾತವರಣವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸುಧೀರ್ಘ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹಲವಾರು ತರಹದಲ್ಲಿ…

Continue Readingಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಆಶಾಕಿರಣ